Centrum Obsługi Edukacji Europejskiej - Wycena Nieruchomoœci

Strona Główna    Kwalifikacje    Współpraca    Ceny    Oferta    Galeria    Kontakt           


              Centrum Obsługi Edukacji Europejskiej ( COEE ) jest firmą wielobranżową istniejącą od
      października 2003 roku. Szeroko rozumianym rynkiem nieruchomości firma zajmuje się od       początku swojego istnienia a wyceną nieruchomości od marca 2008 roku, po uzyskaniu przez
      właściciela Donata Kantorskiego uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.

                    Wykonujemy wyceny dla osób fizycznych i prawnych, urzędów miast i gmin,
      przedsiębiorstw, banków i innych instytucji finansowych. Pomimo krótkiego stażu gwarantujemy
      profesjonalne, rzetelne i obiektywne wykonanie operatów szacunkowych, opracowań i
      ekspertyz, zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa oraz standardami zawodowymi.

              Rzeczoznawca Majątkowy Donat Andrzej Kantorski posiada uprawnienia zawodowe w
      zakresie szacowania nieruchomości oraz maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością
      nr 4677 nadane przez Ministra Infrastruktury w dniu 10.03.2008 r.

Członek Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.

Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu E - 0046874